4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0003

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0003

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0008

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0008

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0009

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0009

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0010

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0010

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0011

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0011

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0012

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0012

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0013

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0013

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0014

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0014

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0015

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0015

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0019

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0019

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0022

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0022

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0033

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0033

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0036

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0036

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0041

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0041

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0042

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0042

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0045

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0045

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0048

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0048

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0053

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0053

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0059

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0059

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0060

4A State Baeball Finals Arkadelphia vs. Star City 5-22-2015 (©Justin Manning) JWM_0060